Hoteller

 

Vi vet fra egen erfaring samt tilbakemeldinger fra flere hoteller at hotellgjester ofte glemmer mobillader og dermed har behov for å låne dette av hotellet.

Ved å ha et ladeskap stående i resepsjonen vil hotellet ditt få et ryddigere system for utlån av telefonladere. I tillegg vil hotellet få en ny inntektskilde ved å ta en liten utlånspris pr utlån. De vi har vært i kontakt med så langt har lagt seg på en utlånspris i området kr 50,-.

- Dette er en liten pris å betale for en gjest som har glemt telefonlader.

 

 

Et snitt utlån på 5 stk. ladere til dagen, utgjør en årlig inntjening for hotellet på ca. kr 85.000,- (ved utlånspris – kr 50,-).

 

- Gjester som trenger telefonlader får låne av dere i resepsjonen

 

- Gjesten får benytte seg av trådløs lader under hele oppholdet sitt. Dette gjør at gjesten også kan ta med seg laderen ned i f.eks. hotellrestaurant istedenfor å måtte legge fra seg mobilen på rommet.

 

- Når gjesten sjekker ut, leverer han tilbake laderen og betaler for seg på samme måte som om han skulle ha handlet noe i minibaren under oppholdet.

 

- Dere vil da ha dekket gjestens behov for lading av telefon, samtidig som dere øker egen inntjening. Det er også hoteller som ønsker å ha ladeskap med trådløse ladere tilgjengelig på hotellets konferanserom. Dette kan da være et servicetilbud uten kostnad for de som bruker konferanserommene.

 

De trådløse laderne passer forøvrig bare i ladeskapet så det er ingen hensikt å ta disse med seg hjem.

 

DEKK KUNDENS BEHOV – ØK HOTELLETS OMSETNING – BESTILL IDAG!

Alltid Strøm AS, Haraldsgata 217, 5525 Haugesund © Copyright 2016. All Rights Reserved.